BHLD Text Logo
BHLD priručnik

Prema tradiciji, kvalitet nekog softvera očitava se i u dokumentaciji koja uz njega dolazi. Softver bez priručnika je nedovršen softver! Zbog toga vam predstavljamo ovaj fini priručnik (The Fine Manual), da vam olakša druženje sa Linux-om. Što bi se reklo, "prije upotrebe" - RTFM (Read the Fine Manual)

Copyright © 2004 Udruženje Linux korisnika BiH
BabyTux

Rad sa datotekama

Kako da pristupim datotekama na svom računaru?

Na desktopu (radnoj površini, prostoru ispod svih otvorenih prozora) možete vidjeti ikonu (sličicu) sa natpisom: "Moj računar", kao što možete vidjeti na slici ispod.

Slika: Moj računar

Kliknite dvaput na ovu sličicu. Dobićete sljedeći prozor:

Slika: Moj računar

Prozor "Moj računar" sadrži sve uređaje na vašem sistemu - hard disk particije, disketu, CD-ROM i slično. Sada možete kliknuti pored koje piše "Hard Disk (hda1)". hda1 je oznaka za prvu particiju prvog hard diska na sistemu. Na slici možete vidjeti još i cloop (BHLDov sistem) i druge uređaje.

Da biste sakrili sve otvorene prozore, kliknite na ikonu "Pokaži radnu površinu" dole lijevo (druga ikona s lijeva).

Kako da pristupim datotekama na disketi? ^

Na prozoru "Moj računar" opisanom iznad kliknite dvaput na ikonu ispod koje piše "Disketa".

Kako da pristupim datotekama na CDu / DVDu? ^

BHLD CD se ne može izvaditi iz uređaja za vrijeme rada. Međutim, čak i ako imate samo jedan CD/DVD ROM uređaj i dalje možete slušati muziku sa CDova! Potrebno je da na startnom ekranu (nakon paljenja računara) umjesto tipke ENTER otkucate bhld toram. Za ovu operaciju potrebno je da imate barem 1 GB RAM memorije. Sa ovom opcijom, nakon što se pokrene BHLD možete normalno izvaditi CD iz uređaja i nastaviti raditi.

Otvorite slobodan uređaj i stavite vaš CD/DVD. Sada možete otvoriti prozor "Moj računar" i kliknuti na ikonu sa CDom ispod koje piše "CD-ROM".

Kako da pristupim datotekama na USB memorijskom sticku? ^

Jednostavno utaknite stick u računar. Ako nema nekih ozbiljnih problema sa podrškom za USB na vašem računaru, na desktopu (radnoj površini) bi se trebala automatski pojaviti nova ikona za priključeni uređaj. Kliknite dvaput na nju i dobićete spisak datoteka, a možete i pisati nove datoteke.

Kako da zapišem datoteku na disk? ^

Kako ne biste slučajno oštetili sadržaj vašeg hard diska, on je zaštićen od pisanja. Da biste uklonili ovu zaštitu, sakrijte sve otvorene prozore i kliknite desnim dugmetom miša na ikonu "Moj računar". Zatim kliknite na ikonu vašeg diska (npr. "Hard Disk (hda1)"). Pojaviće se meni u kojem trebate izabrati Akcije / Change Read-write mode. Sada možete zapisivati datoteke na disk jednostavnim klikom na dugme “Snimi” aplikacije u kojoj ste otvorili datoteku.

NAPOMENA: Ovo možda neće raditi ako koristite sistem Windows XP ili Windows 2000. Da biste saznali kako pisati na diskove sa NTFS file sistemom, pogledajte BHLD FAQ.

Kako da iz aplikacije radim sa datotekama na računaru ili disketi? ^

Ovo zavisi od jedne aplikacije do druge. Da biste otvorili datoteku na hard disku ili disketi, najbolje je da pratite uputstva data iznad - dakle potražite tu datoteku i kliknite na nju dvaput i ona će se otvoriti u odgovarajućem programu. Kada je budete željeli zapisati, koristite opciju Snimi u programu.

Ako želite snimiti novu datoteku direktno na disketu, uradite sljedeće: kliknite na dugme Snimi; pojaviće se prozor za unos imena koji možete vidjeti na slici ispod. Sa lijeve strane tog prozora imate više ikonica sa opcijama, između ostalih i ikonu Disketa - kliknite na nju; sada unesite ime i pritisnite Enter.

Slika: Prozor za snimanje datoteke

Ovo uputstvo ne važi za OpenOffice.org - molimo da pogledate Kratka uputstva za OpenOffice.org za detalje.

Šta se zbiva sa datotekama zapisanim u "početnom" ili "home" direktoriju ^

Kada instalirate Linux na vaš računar, početni direktorij je mjesto u kojem vi kao korisnik držite sve vaše datoteke - slično kao direktorij My Documents na Windowsu.

No BHLD nije običan Linux! On se ne instalira na računar nego se pokreće sa CD-ROMa. To znači da se, dok radite, datoteke ne zapisuju na disk nego se drže u radnoj memoriji koja se briše odmah po gašenju računara. Ovo vam omogućava da radite sa računarima kod kojih nemate pristupa disku ili čak računarima koji uopšte nemaju diska.

Iz tog razloga morate imati na umu da će sve što budete radili biti izgubljeno ako ga ne sačuvate ili na disketi ili na disku vašeg računara. BHLD je tako konstruisan da vas spriječi da slučajno oštetite vaš računar, tako da ako ne odredite drugačije, sve datoteke se spremaju u ovaj privremeni "početni" direktorij. Za uputstva kako zapisivati datoteke na diskete ili hard disk, pogledajte iznad.

Kako da pristupim datotekama putem mreže? ^

Na mrežama koje se sastoje od Windows računara, datoteke se često drže u takozvanim Dijeljenim direktorijima (Shared folders). Ovo se postiže koristeći SMB protokol. Windows ovo čini vrlo jednostavnim, tako što na desktop (radnu površinu) postavlja ikonu pod imenom Network Neighborhood iz koje možete vidjeti sve računare na mreži, a zatim pristupiti svakom od tih računara odnosno datotekama koje se "dijele" na njima.

Na BHLDu možete koristiti ikonu na desktopu ispod koje piše "Mreža". Kada dvokliknete na nju dobićete sljedeći prozor:

Slika: Mreža

Prozor "Mreža" služi za podešavanje svih aspekata pristupa mreži. Za pristup SMB dijeljenim resursima, kliknite dvaput na ikonu ispod koje piše "Windows Network Neighborhood". Trebali biste ugledati poznate podatke o računarima u mreži.

Pored ovoga možete koristiti i LinNeighborhood. To je program koji simulira Network Neighborhood na Linuxu. Naći ćete ga u K meniju, pod Aplikacije / Internet / Još programa. Linux radi sa SMB protokolom tako što dijeljene resurse montira, (eng. mount) na svoj sistem direktorija. Dakle, u LinNeighborhood prozoru imate stablo računara i dijeljenih resursa na njima. Klikom na resurs on će se dodati na listu "montiranih" resursa ispod.

Sada možete kliknuti na jedan od tih dijeljenih resursa i on će se otvoriti u pregledniku datoteka. Kada završite rad sa resursom, trebali biste ga "demontirati", što se postiže desnim klikom na resurs i izborom opcije Unmount. Ako to ne uradite, resurs će ostati "montiran" sve dok ne završite s radom tj. ugasite računar.

Ako želite sami "dijeliti" datoteku, otvorite vaš "kućni" direktorij (ikona s kućom u donjem lijevom dijelu ekrana, četvrta po redu s lijeva). Izaberite direktorij koji želite "dijeliti" i kliknite desnim dugmetom miša na njega. Otvoriće se meni, u kojem trebate izabrati zadnju opciju koja se zove "Share". Na prozoru koji se pojavi promijenite vrijednost tako da umjesto "Nije dijeljeno" glasi "Dijeljeno".

Nazad na vrh ^WebdocImgWebdocImg
BHLD
    Originalna ideja: Vedran Ljubović
    Release manager: Adis Nezirović
    Dizajn stranice: Ahmet Mulalić