BHLD Text Logo
BHLD priručnik

Prema tradiciji, kvalitet nekog softvera očitava se i u dokumentaciji koja uz njega dolazi. Softver bez priručnika je nedovršen softver! Zbog toga vam predstavljamo ovaj fini priručnik (The Fine Manual), da vam olakša druženje sa Linux-om. Što bi se reklo, "prije upotrebe" - RTFM (Read the Fine Manual)

Copyright © 2004 Udruženje Linux korisnika BiH
BabyTux

Rad sa modemima

Šta je winmodem?

Prije svega, moguće je da imate tzv. WinModem. Winmodemi su u cjelosti slabo ili nikako podržani pod Linuxom - kao što i samo ime govori. Linux zajednica oštro protestvuje zbog proizvodnje winmodema i traži od kompanija koje ih proizvode da ponude drajvere za Linux. Na žalost, to su do sada učinile samo firme Intel, SmartLink i donekle Lucent. Firma Conexant je ponudila drajvere po vrlo visokoj cijeni, praktički skuplje nego sam modem. Pozivamo vas da nam se pridružite i potpišete peticiju za otvorene hardverske specifikacije

Ako imate tzv. hardverski modem, on bi trebalo da je već podešen za rad, tako da možete pokrenuti program za spajanje na Internet. Kliknite dvaput na ikonu na desktopu ispod koje piše "Mreža". Zatim kliknite dvaput na ikonu "Modem". Trebao bi da vam se otvori program KPPP za spajanje na Internet te da se automatski pokrene čarobnjak za podešavanje. U čarobnjaku je dodata opcija "Bosna i Hercegovina" te postavke za jedan broj Internet provajdera iz BiH.

Slika: KPPP

Ako se vaš provajder nalazi na listi, sve što još treba je da unesete korisničko ime i šifru koje ste dobili od ISPa. Ako vašeg ISPa nema na listi, koristite Ručno podešavanje koje je dobrim dijelom slično Dial-up Networking-u na Windows sistemima.

Kako da saznam koji modem imam? ^

Pokrenite program scanmodem.

Negdje ćete naći informaciju koji chipset vaš modem koristi. Na osnovu toga, možete koristiti uputstva u narednim poglavljima. Naglašavamo da su ova uputstva vrlo tehnička, tako da početnicima ne preporučujemo da ovo pokušavaju.

Ako vam ovo ne upali, slijedite uputstva dalje.

Lucent/Agere chipset ^

 • Morate koristiti 2.4 kernel
 • su
 • mknod /dev/ttyS14 c 62 64
 • chmod 664 /dev/ttyS14
 • ln -s /dev/ttyS14 /dev/modem
 • insmod /lib/modules/2.4.27/ltmodem/lt_modem.o
Warning: loading /mnt/hda12/knoppix/2427/lt_modem.o will taint the kernel: non-GPL license - UNKNOWN
See http://www.tux.org/lkml/export-tainted for information about tainted modules

(Ne obraćajte pažnju na ovu poruku, sve je prošlo u redu. Ako dobijete neku drugu poruku o grešci, znači da vaš modem nije podržan.)
insmod /lib/modules/2.4.27/ltmodem/lt_serial.o
Nakon ovoga trebalo bi da možete koristiti KPPP normalno.

SmartLink chipset ^

(Napomena: ovaj drajver često radi sa internim modemima prijavljenim kao PC-Tel ili Intel chipset)

Postoje dva načina korištenja SmartLink modema - jedan uključuje rekompajliranje modula za kernel, a drugi korištenje ALSA zvučnog sistema.

Uputstva za prvi metod:

 • morate instalirati BHLD na disk
 • su
 • apt-get install sl-modem-source
 • apt-get install kernel-package
 • čitajte uputstva koja su došla uz paket sl-modem-source

Uputstva za drugi metod:

 • morate koristiti 2.6 kernel i ALSA zvučni sistem (bhld alsa)
 • su
 • insmod intel8x0m
 • /etc/init.d/slmodemd restart

Kao default zemlja je izabrana Slovenija. Ako imate problema sa konekcijom, editujte fajl /etc/defaults/sl-modem-daemon

Intel chipset ^

Samo pokrenite /etc/init.d/536ep start kao root

???

Ostalo ^

Nažalost, vaš winmodem nije podržan na BHLDu. Možda ćete ga uspjeti "natjerati" da proradi nakon instalacije na disk ili koristeći neku drugu distribuciju. Za trenutno dostupna uputstva pogledajte našu Linux dokumentaciju. Iz drugog operativnog sistema možete probati pitati na našem forumu.

Nazad na vrh ^WebdocImgWebdocImg
BHLD
    Originalna ideja: Vedran Ljubović
    Release manager: Adis Nezirović
    Dizajn stranice: Ahmet Mulalić