BHLD Text Logo
BHLD - Lična karta

BHLD je tzv. "Live CD" Linux distribucija. Kompletan operativni sistem koji se pokreće sa CD-a. Jednostavan, brz i bezbolan način za korištenje Linux-a, bez uzurpacije vašeg računara. Svrha BHLDa je da prezentira rad ULK BiH na prevođenju aplikacija na naš jezik.

Copyright © 2004 Udruženje Linux korisnika BiH
BabyTux
BHLD
    Originalna ideja: Vedran Ljubović
    Release manager: Adis Nezirović
    Dizajn stranice: Ahmet Mulalić