BHLD Text Logo
BHLD cheat codes

Na ovoj stranici data je kompletna lista kodova koje možete koristiti na boot promptu, tj. prilikom startanja BHLDa. Ovi kodovi vam mogu pomoći pri dijagnosticiranju i rješavanju određenih problema.

Copyright © 2004 Udruženje Linux korisnika BiH
BabyTux


bhld lang=us|bsizbor jezika i tastature
bhld atapicdNEMOJ koristiti SCSI-emulaciju za IDE CD-ROMove
bhld alsaKoristi Advanced Linux Sound Architecture (ALSA)
bhld alsa=es1938Koristi konkretan ALSA drajver (es1938)
bhld desktop=kde|gnome| icewm|ede| wmakerKoristi navedeni window manager umjesto KDEa. Ove opcije su pogodne za rad sa računarima slabijih performansi
bhld screen=1280x1024Koristi navedenu rezoluciju ekrana
bhld xvrefresh=60 (ili vsync=60)Koristi vertikalnu frekvenciju osvježavanja od 60 Hz
bhld xhrefresh=80 (ili hsync=80)Koristi horizontalnu frekvenciju osvježavanja od 80 Hz
bhld xserver=XFree86|XF86_SVGAKoristi navedenu verziju XFree servera
bhld xmodule=ati|fbdev|i810|mga| nv|radeon|savage| s3|radeon|svga| i810Koristi navedeni XFree modul (video drajver)
bhld 2Runlevel 2 - rad u tekst modu
bhld floppyconfigUčitava konfiguraciju (knoppix.sh) sa diskete
bhld myconf=/dev/sda1Učitava konfiguraciju (knoppix.sh) sa hard disk particije
bhld myconf=scan (ili config=scan)Pokušava automatski pronaći konfiguraciju (knoppix.sh)
bhld home=/dev/sda1/knoppix.imgKoristi zadatu image datoteku kao home particiju /home/knoppix
bhld home=scanAutomatski traži home direktorij
bhld no{apic,agp,apm,audio, ddc,dhcp,fstab, firewire,pcmcia,scsi, swap,usb}Preskoči dijelove detekcije hardvera
bhld pnpbios=offBez Plug&Play inicijalizacije
bhld acpi=offPotpuno isključi ACPI podršku
failsafePokreni BHLD (skoro) bez detekcije hardvera
bhld pci=irqmask=0x0e98Pokušajte ovo ako ne radi PS/2 miš *)
bhld pci=biosIspravka za loše PCI kontrolere
bhld ide2=0x180 nopcmciaPodrška za PCMCIA CD-ROM (na nekim laptopima)
bhld mem=128MNavedi veličinu memorije u megabajtima
bhld dmaAktiviraj DMA za SVE IDE drajvove
bhld noejectNE izbacuj CD po završetku rada
bhld nopromptNE pitaj da li treba izbaciti CD
bhld vga=normalBez framebuffer moda
bhld blindPokreće Brailleov terminal (za slijepe)
bhld brltty=type,port,tableParametri za Brailleov uređaj
bhld wheelmouseAktiviraj IMPS/2 protokol - podrška za točkić miša
bhld nowheelmousePrinudna upotreba običnog PS/2 protokola - bez podrške za točkić
fb1280x1024Framebuffer sa fiksnom rezolucijom 1280x1024
fb1024x768Framebuffer sa fiksnom rezolucijom 1024x768
fb800x600Framebuffer sa fiksnom rezolucijom 800x600
bhld keyboard=usAmerička tastatura ali bosanski jezik (u konzoli)
bhld xkeyboard=usAmerička tastatura ali bosanski jezik (u grafičkom okruženju)
bhld splashPokreni sistem sa grafičkom animacijom i trakom napretka **)
bhld toramKopiraj CD u RAM i izvršavaj odatle
bhld tohd=/dev/hda1Kopiraj CD na particiju hard diska i izvršavaj odatle
bhld fromhdPreskoči provjeru za Knoppix na CD-u
bhld fromhd=/dev/hda1Pokreni sistem sa ranije napravljene particije
bhld bootfrom=/dev/hda1Pristupi image-u a zatim pokreni sa ranije napravljenog image-a (omogućuje pokretanje sa NTFS / ReiserFS particija) ***)
bhld bootfrom= /dev/hda1/KNX.isoPristupi image-u, pokreni sa ISO image-a ***)
bhld knoppix_dir=KNOPPIXDirektorij u kojem se nalazi image na CDu.
bhld knoppix_name=KNOPPIXCloop-datoteka na CDu
bhld testcdProvjeri integritet CDa i MD5 sume
expertInteraktivno podešavanje za eksperte
linux24 [opcije...]Pokreni kernel verziju 2.4 - podržane su mnoge od gore navedenih opcija
expert24Isto za expert mod
memtestProgram za testiranje RAMa memtest86


Fusnote

*) Pokušajte sa opcijom "bhld pci=irqmask=0x0e98" ako (imate laptop i) vaš PS/2 miš ne radi. (Ovo je vjerovatno uzrokovano pogreškom u BIOSu na vašoj matičnoj ploči, što znači da bi update BIOSa mogao riješiti problem.) Ponekad prebacivanje na tekst konzolu tipkama Ctrl+Alt+F1 i zatim vraćanje na X ekran sa Ctrl+Alt+F5 može riješiti problem bez restarta, pošto X server reinicijalizuje drajver miša tokom ove procedure.

**) Možete imati i vaš vlastiti splash-ekran tako što ćete postaviti izvršivu shell-skriptu u /cdrom/KNOPPIX/splash.sh. Za primjer kako ovo radi pogledajte: /usr/bin/splash-knoppix.sh. (Napravio: Fabian Franz.)

***) Parametar bootfrom zahtijeva pristup ispravnom Knoppix sistemu sa istim kernelom kao što je boot kernel, prije nego što može montirati particiju / ISO imidž. Ovo bi trebalo omogućiti kakvu-takvu instalaciju sa NTFS particije, a takođe omogućava i boot direktno iz ISO imidža. Možete takođe koristiti wildcards u imenu ISO datoteke, ali ona mora biti jedinstvena. Dakle: ako imate samo jedan KNOPPIX.iso na vašem /dev/hda1, možete ga koristiti sa: bootfrom=/dev/hda1/K*.iso, ali ako imate i KNOPPIX2.iso moraćete razjasniti koji od njih želite koristiti.

Savjeti

Ako vaš BHLD CD proizvodi čudne zvukove za vrijeme pokretanja, ili često vidite poruke kao "cloop: read error", ili programi na vašem KDE desktopu nasumično krahiraju, to znači da je vaš CD imidž vjerovatno nedovršen ili neispravan, ili je vaša CD pržilica stvorila defektan CD zbog neodgovarajuće brzine prženja ili lošeg medija. Ovo je najčešće prijavljivana greška. Molimo koristite opciju "bhld testcd" kako biste provjerili da li je CD ispravan i/ili još bolje, provjerite MD5 sume prije pisanja na CD. U nekim slučajevima neispravan IDE kontroler može izazvati ovu grešku ako imate uključen DMA. Takođe, pozivamo vas da pročitate KNOPPIX-FAQ.

Ako prepoznavanje hardvera dovodi do greške, pokušajte pokrenuti sistem sa nekim od "no-" opcija datih u tabeli iznad, kao što su:
   bhld noagp noaudio noapm noapic acpi=off nodma nopcmcia noscsi nousb
Ovim ćete preskočiti neke od kritičnih dijelova sistema autodetekcije.

Opcija "noswap" je korisna ako vršite forenzičku analizu i ne želite dirati postojeće swap particije.

Neke matične ploče izgleda ne prijavljuju ispravnu količinu memorije Linux kernelu. To može dovesti do poruke "Panic: cannot mount root file system", nakon čega sistem zaglavi. Koristite opciju "bhld mem=128M" (pažnja: ovdje morate koristiti veliko slovo "M") kako biste riješili ovaj problem ako npr. vaš sistem ima 128 megabajta RAMa.

Režim "expert" vam pruža vrlo jednostavan interfejs za izbor kernel modula koje želite učitati sa floppy disketa (ext2 ili vfat), plus interaktivno podešavanje miša, tastature, zvučne kartice i grafičkog (X) servera. Iza "expert" možete koristiti sve opcije koje su navedene u tabeli iznad.

Opcije "floppyconfig" i "(my)config=/dev/partition" vam omogućuju da rekonfigurišete sistem nakon završetka konfigurisanja koristeći bash skriptu pod imenom "knoppix.sh" iz root direktorija datog uređaja (ili diskete). Postoji GUI alat koji vam omogućuje pravljenje ovakvih disketa koji se zove "saveconfig" (takođe se može naći pod KDE menijem), ali eksperti sami znaju napraviti vlastite shell skripte. Takođe, datoteka pod imenom "knoppix.sh" će biti izvršena ako se nalazi na samom CDu u KNOPPIX direktoriju najvišeg nivoa. Ovo olakšava pravljenje prilagođenih verzija bez izmjena u kompresovanom filesystemu.

SCSI emulacija je aktivna za sve CD-ROM uređaje (osim ako je isključite opcijom "atapicd"), tako da bi CD pisači trebali raditi sa instaliranim verzijama programa cdrecord i cdrdao (ili njihovim grafičkim interfejsima kao što je K3b).

Ako vaš BIOS ne podržava El-Torito sistem za pokretanje sa CDa, možete napraviti bootabilnu floppy disketu dajući naredbu (pod Linuxom)
dd if=/cdrom/KNOPPIX/boot.img of=/dev/fd0 bs=18k
ili pod DOSom koristite program rawrite.exe koji se može naći na CDu.

Ako želite napraviti vlastiti CD, molimo da ne zaboravite navesti opcije
  • -no-emul-boot -boot-load-size 4 -boot-info-table -b boot/isolinux/isolinux.bin -c boot/boot.cat
kao opcije naredbe mkisofs. U suprotnom vaš CD neće biti bootabilan. Direktorij KNOPPIX koji sadrži kompresovani filesystem u datoteci sa imenom "KNOPPIX" se mora nalaziti u najvišem nivou direktorijske strukture CDa.

Pažnja: X-Screensaver: Ne pokrećite xlock ili bilo koji screen saver koji zahtijeva šifru. Ne postoje šifre na BHLDu tj. svi računi su ZAKLJUČANI osim ako eksplicitno podesite šifru. Molimo da pročitate README_Security.txt za detalje o ovom problemu. Ako slučajno pritisnete dugme za zaključavanje ekrana, prebacite se na jednu od tekst konzola tipkama Ctrl+Alt+F1 i ubijte screensaveer (ili samo zadajte šifru knoppix korisniku).

Ako želite ručno editovati konfiguraciju vašeg X servera (datoteka /etc/X11/XF86Config-4 za XFree86 v4.x), koristite opciju "bhld 2" da biste pokrenuli runlevel 2 (tekstualni režim) a zatim, nakon izmjene X konfiguracije, pokrenite X okolinu naredbom "init 5". Primijetite da možete uvijek napustiti grafičku okolinu naredbom "init 2" i zatim je opet pokrenuti sa "init 5".


WebdocImgWebdocImg
BHLD
    Originalna ideja: Vedran Ljubović
    Release manager: Adis Nezirović
    Dizajn stranice: Ahmet Mulalić