BHLD Text Logo
BHLD i Linux dokumentacija

Ovdje su obrađene mnoge naprednije teme koje nismo mogli svrstati u druge kategorije. Takođe, napravili smo izbor najboljih dokumenata sa sajta www.linux.org.ba, uključujući dokumente sa našeg wiki-sajta za početnike, StartLinux.

Copyright © 2004 Udruženje Linux korisnika BiH
BabyTuxWebdocImgWebdocImg
BHLD
    Originalna ideja: Vedran Ljubović
    Release manager: Adis Nezirović
    Dizajn stranice: Ahmet Mulalić