BHLD Text Logo
Uredske aplikacije

*** NEDOVRŠENO ***
Uputstva za korištenje Open Office paketa.


Copyright © 2004 Udruženje Linux korisnika BiH
BabyTux


OpenOffice.org - bosanski jezik

OpenOffice.org je cjelovit uredski paket koji je sada dostupan i na našem jeziku!

OpenOffice.org se sastoji od komponenti:
  • Writer - program za obradu tekstualnih dokumenata
  • Calc - program za vršenje tabličnih izračunavanja
  • Impress - program za pravljenje prezentacija i slajd-šou
  • Draw - jednostavan program za crtanje
  • Math - podrška za matematske simbole i formule
Sve ove komponente možete pokrenuti koristeći ikonu sa simbolom OpenOffice.org (galebovi na plavičastoj pozadini). Ova ikona se nalazi na panelu za brzo startanje (u donjem lijevom dijelu ekrana).

Writer

Meni "Datoteka" - služi za rad sa datotekama:
• Podmeni "Nova" sadrži u sebi komande za otvaranje novih dokumenata, proračunskih tablica, prezentacija, crteža i sl. uz aktiviranje odgovarajućeg programa.
• Komanda "Otvori" pokreće prozor koji u sebi sadrži strukturu direktorija i datoteka. Komanda služi za otvaranje postojećeg dokumenta koji je snimljen na tvrdom disku, disketi, cd-u ili nekom drugom mediju
• Podmeni "AutoPilot" nudi izbor predefinisane strukture dokumenta, za brži rad, npr. "Pismo", "Dnevni red..." itd.
• Komanda "Zatvori" služi za zatvaranje trenutno otvorenog dokumenta bez izlaska iz programa
• Komanda "Snimi" služi za spašavanje promjena dokumenta ako je dokument već postojao ili otvaranje prozora koji nam omogućava da odaberemo lokaciju, tip i ime datoteke u koju će dokument biti snimljen, ako se spašavanje izvršava prvi put
• Komanda "Snimi kao..." daje prozor za izbor imena, lokacije i tipa datoteke bez obzira na to da li je datoteka već snimljena.
• Komanda "Izvezi kao PDF..." služi za snimanje dokumenta u PDF formatu koji je format podržan na velikom broju platformi, tako da većina korisnika neće imati problema da pregleda dokument pisan u tom formatu. Preporučuje se držanje arhive završenih dokumenata u ovom formatu, dok za čuvanje radnih kopija treba se koristiti opcija “Snimi” ili “Snimi kao...” uz izbor “.sxw” kao vrste datoteke
• Komanda “Pregledaj strane” služi za pregledanje izgleda stranica prije štampanja
• Komanda "Štampaj" otvara prozor sa postavkama koje su u vezi s načinom štampanja, npr. broj kopija, stranice koje treba odštampati, koji štampač koristiti (ako kompjuter na neki način npr. mrežom može pristupiti većem broju štampača). Štampanje se izvršava pritiskom na dugme "U redu" u prozoru, dok se odustajanje izvršava pritiskom na dugme "Odustani". Dodatne opcije se aktiviraju pritiskom na dugme "Opcije".
• Komanda "Izlaz" služi za zatvaranje svih otvorenih dokumenata uz izlazak iz programa. Ako promjene na nekom od dokumenata nisu spašene, pojaviće se prozor s pitanjem da li snimiti promjene ili ne. Pritiskom na "Snimi", promjene se snimaju, na "Poništi" promjene će biti izgubljene, a na "Odustani" odustaje se od izlaska iz programa

Meni "Izmijeni" - izmjene teksta:
• Komanda "Poništi: " poništava rezultate zadnje urađene radnje
• Komanda "Ponovi: " ponavlja posljednju radnju
• Komanda "Isjeci" briše obilježeni tekst a njegov sadržaj kopira u posebnu memoriju ("pamti")
• Komanda "Kopiraj" obilježeni tekst kopira u posebnu memoriju
• Komanda "Ubaci" na mjestu gdje je kursor, ubacuje tekst koji je u posebnoj memoriji (u koju je tekst predhodno stavljen komandama "Isjeci" i "Kopiraj" u ovom programu, kao u odgovarajućim komandama nekih drugih programa)
• Komanda "Izaberi sve" obilježava cijeli dokument.
• Komanda "Nađi i zamijeni" otvara prozor koji služi za automatsko pronalaženje nekih riječi u tekstu i njihovu zamjenu drugim riječima. Npr. kod ispravke teksta ako hoćete da sve riječi "kuča" zamijenite sa "kuća" koristićete ovu opciju
Meni "Pogled" - izgled programa:
• Komanda "Uvećanje" - daje prozor za izbor veličine dokumenta na ekranu. Ova veličina nije u vezi sa veličinom teksta na papiru
• Meni "Ubaci" - ubacivanje posebnih elemenata u dokument
• Komanda "Ručni prijelom" služi za ubacivanje prijeloma stranice, kolone ili reda. Npr. ako je potrebno poslije pola stranice preći na novu (a ostatak ispod ostaviti prazan) obavezno koristiti ovu komandu i ubaciti "prijelom strane", alternativa je da se tipkom [Enter] odmakne do kraja stranice, ali to treba izbjegavati jer smeta kod kasnijeg oblikovanja teksta (kod svake promjene veličine slova treba promijeniti broj novih linija itd. itb.)
• Podmeniji "Zaglavlje" i "Podnožje" služe za definisanje sadržaja zaglavlja i podnožja, npr. broj stranice, ime dokumenta itd.
• Komanda "Fusnota.." služi za ubacivanje fusnote na mjestu kursora, i automatski prelazak na pisanje fusnote. Moguće je izabrati ručnu ili automatsku numerizaciju fusnota.
• Komanda "Tabela" služi za ubacivanje tabele u tekst. Otvara se prozor sa izborom broja kolona i redova itd.
• Podmeni "Ilustracija" služi za ubacivanje slika u tekst, komanda "Iz datoteke..." se ponaša slično kao komanda "Otvori" u meniju "Datoteka" samo što je rezultat ubacivanje slike na mjestu kursora.
• Komanda "Skeniraj" služi za ubacivanje slike preko skenera. • Podmeni "Predmet" služi za ubacivanje nekih drugih elemenata kao npr. matematičke formule itd...
• Komanda "Datoteka..." služi za ubacivanje sadržaja datoteke koja se izabira u prozoru koji se prikaže, u dokument.

Meni "Oblik" - oblikovanje izgleda stranice, margina, itd.:
• Komanda "Strana..." nudi prozor u kojem se podešavaju margine, veličina fusnote, okvir itd.
• Komanda "Kolone..." nudi prozor u kojem se podešava broj kolona na jednoj stranici (npr. kao kod novina)
• Komanda "Stilist" služi za otvaranje prozora sa predefinisanim oblicima teksta za pojedine dijelove dokumenta, kao što je naslov prvog nivoa, drugog nivoa, posebno naglašen dio itd. Korištenje predefinisanih stilova daje mogućnost automatskog pravljenja sadržaja dokumenta (VRLO KORISNO!!)
WebdocImgWebdocImg
BHLD
    Originalna ideja: Vedran Ljubović
    Release manager: Adis Nezirović
    Dizajn stranice: Ahmet Mulalić