BHLD Text Logo
Saradnici, znani i neznani

Dosta ljudi je na direktan ili indirektan način učestvovalo u ovom našem BiH Linux poduhvatu. Svima velika hvala. Ako smo nekoga zaboravili, nije namjerno.

Copyright © 2004 Udruženje Linux korisnika BiH
BabyTux

KNOPPIX - autor: Klaus Knopper

BHLD - originalna ideja, v0.1 i v0.2: Vedran Ljubović

BHLD 1.0 - autor i koordinator: Adis Nezirović

Patchevi i dokumentacija: Senad Uka

Beta-testeri i prijave bugova:
Amila Akagić
Bakir Helić
Edvin Seferović
Emir Mahmutović
Ernedin Zajko
Meša Šaćirović
Miralem Mehanović
Nihad Pačavar
Predrag Petrović
Senad Uka
Sergej Batovanja
Srđan Šegvić
Vedran Ljubović
Vladimir Grubor
...

Prijevodi:
Adis Nezirović (KNOPPIX, OpenOffice.org)
Adnan Mehmedović (KDE Base, Kdelirc, KDE Utils, KRec, KSCD, KSirtet)
Adnan Sadžak (FSView, JuK, KCDDB, KMag, KMouth, KXSConfig)
Adnan Salihović (KDE Base, KDE Utils, KHexEdit, Korn)
Adnan Strojil (OpenOffice.org)
Aid Arslanagić (OpenOffice.org)
Alen Šarkinović (KLanBrowser, Kolf, OpenOffice.org)
Amila Akagić (*)
Anel Hidić (OpenOffice.org)
Armin Neširen (KDE Admin, KDE Base)
Avdija Ahmedhodžić (K3B, Ksplashthemes)
Bakir Helić (KDE Base, KDE Network, KInetd, KNode, KWifimanager, KWireless, OpenOffice.org)
Benjamin Šibonjić (KDE Base, KMines, OpenOffice.org)
Bojana Ćorović (Kalarm, KDE Base, KOrganizer, KPdf)
Boris Knezović (OpenOffice.org)
Dušica Bogojević (KArm, KDE Base, KDE Games, KMrml)
Enes Bosnić (OpenOffice.org)
Emir Habul (Kppplogview, KRFB, OpenOffice.org, Umbrello)
Eldin Grabovica (Opera, XMMS)
Ernedin Zajko (OpenOffice.org)
Ernad Husremović (KDE Graphics, KNetLoad, OpenOffice.org)
Goran Milić (OpenOffice.org)
Jasna Kršo (OpenOffice.org)
Kenan Jamaković (OpenOffice.org)
Miralem Mehanović (Hdinstall)
Mirza Mušić (KDE Base, Kdelirc, KDE Utils, KRec, KSCD, KSirtet)
Nedim Hadžimahmutović (IceWM, Kaboodle, KOffice, Quanta)
Nedžib Bukalo (KDE)
Nermin Žiga (KRDC, KTalkd, OpenOffice.org)
Nermina Karačić (Klickety, OpenOffice.org)
Safir Šećerović (OpenOffice.org)
Samir Marić (KDE Base)
Senad Uka (KAlarm, KMplayer, OpenOffice.org)
Sanel Zukan (OpenOffice.org)
Vedran Ljubović (*)
Vladimir Grubor (KBattleship, KMousetool)
...

Dokumentacija:
Adi Zebić (howto)
Adis Beglerović (start.linux.org.ba + howto)
Adis Nezirović (start.linux.org.ba + prijevod)
Adnan Sadžak (start.linux.org.ba + howto)
Ahmet Mulalić (howto)
Alen Šiljak (howto)
Amar Kulo (howto)
Amila Akagić (prijevod + howto)
Anel Hidić (howto)
Armin Neširen (prijevod)
Bakir Helić (sajt + howto + prijevod)
Damir Domazet (start.linux.org.ba)
Emir Mahmutbegović (howto + prijevod)
Ibro Hasanović (start.linux.org.ba)
Kemal Šanjta (howto)
Leo Hatvani (start.linux.org.ba)
Meša Šaćirović (howto)
Miralem Mehanović (howto)
Nedim Hadžimahmutović (howto)
Nedžad Čampara (prijevod)
Nezir Skorupan (howto)
Nihad Pačavar (start.linux.org.ba + howto)
Safir Šećerović (howto)
Salih Kulić (howto + prijevod)
Senad Uka (start.linux.org.ba, OpenOffice.org priručnik)
Srebrenko Šehić (howto)
Vedran Ljubović (start.linux.org.ba)
...

Hosting:
BiHnet (stabilne verzije)
Sergej Batovanja (beta verzije)


WebdocImgWebdocImg
BHLD
    Originalna ideja: Vedran Ljubović
    Release manager: Adis Nezirović
    Dizajn stranice: Ahmet Mulalić