Binarni sat

Ovdje su uputstva za čitanje binarnog sata (KBinaryClock aplet u KDE-u):

Svaka kolona predstavlja jednu cifru ...

X označava upaljenu, O ugašenu LED diodu

O O O O O O O O X X O O O O X X X X O O O O X X O O X X O O O X O X O X O X O X

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 


Najnoviju verziju dokumentacije potrazite na sajtu start.linux.org.ba