DVD backup

DVD backup ( na 4.4-5 GB DVD )

Stvari koje su potrebne : dvd+rw-tools dvdrtools, dvdbackup i udf koji se nalazi u kernelu; ako nije tu dodaj te ga !!!

Korak po korak :

1. Kao prvo: stavite željeni DVD u dvdrom i ukucajte sljedeće u konzolu:

  * dvdbackup -M -i /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/cd -o /home/user/dvd ili
  * dvdbackup -M -i /dev/hdx -o /home/castra/dvd
gdje je X slovo za vaš dvd drive.

2. Kada postupak broj 1 završi potrebno je da se uvjerimo da smo dobili sve sa disk-a !

    To radimo na sljedeći način:
  * mount -t udf -o ro /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/cd /mnt/dvdrom ili
  * mount -t udf -o ro /dev/hdx /mnt/dvdrom cd /mnt/dvdrom/
  * cd /mnt/dvdrom/VIDEO_TS
Vrlo je bitno da odgovarate sa NE na pitanja: da li želite da "over write" filove !!!

  * cp -i *.IFO /home/user/dvd/NameOfDVD
  * cp -i VIDEO_TS* /home/user/dvd/NameOfDVD
  * cd /home/user/dvd
  * umount /mnt/dvdrom
3. Sa ovim smo duplicirali 1:1 DVD na naš hard drive i postoji mogućnost da
   veličina prelazi mogućnosti običnog DVD-a.
   Ako je to slučaj onda koristite ovu komandu:
  * dvdbackup -i /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/cd -v -F -o /home/user/dvd ili
  * dvdbackup -i /dev/hdx -v -F -o /home/user/dvd
Sa ovom komandom će te dobiti samo film bez menija i dodatnih stvari na filmu. Ako baš želite sve sa orginal DVD i nesmeta vam "neznatni" gubitak kvaliteta slike onda možete da koristite program koji se zove DvD Shrink --> www.dvdshrink.org koji će te pokrenuti preko wine. Program je veoma jednostavan za korištenje i howto o samom programu možete naći na već na pomenutom site-u.

4. Kada smo završili sa ovim trebamo da napravimo iso imidž.

  * mkisofs -dvd-video -v -o /home/user/dvd/NameOfDVD.iso /home/user/dvd/NameOfDVD 

5. I kao posljednje prženje DVD-a :

  * growisofs -Z /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/cd=/home/user/dvd/NameOfDVD.iso ili
  * growisofs -Z /dev/hdx /home/user/dvd/NameOfDVD.iso
   gdje je X slovo vašeg DVD pržača.
Uživajte...

Tekst napisao Adis Beglerović

 


Najnoviju verziju dokumentacije potrazite na sajtu start.linux.org.ba