GNU

GNU Projekat je pokrenut 1984. s ciljem da se razvije kompletan Unixoidni operativni sistem koji je slobodan software: GNU sistem. (GNU predstavlja akronim za "GNU's Not Unix" - "GNU nije Unix".) Varijante GNU operativnog sistema, koji koristi Linux kernel, se danas koriste u velikom broju; iako se ovi sistemi često nazivaju "Linux", mnogo tačnije ih je nazivati GNU/Linux sistemi.

Free Software Foundation (FSF) je najveći sponzor GNU projekta. FSF dobija vrlo malo novca od korporacija odnosno velikih fondacija. Oslanjaju se na podršku individualaca koji misiju podržavaju misiju FSFa, a to je da sačuva, zaštiti i promovira slobodu korištenja, studiranja, kopiranja, modificiranja i distribuiranja računarskog softvera, te da brani prava korisnika slobodnog softvera.

Prošle godine, preko 67% budžeta FSF je popunjeno prilozima pojedinačnih donatora. Ova vrsta podrške predstavlja primarni način finansiranja.

Prerađeno sa http://www.gnu.org/home.bs.html.

 


Najnoviju verziju dokumentacije potrazite na sajtu start.linux.org.ba