Instalacija programa

TIPOVI INSTALACIJE

Na GNU/Linux operativnom sistemu postoje dva osnovna načina na koji možete instalirati neki program. (Primjetite da je ovdje pojam program upotrebljen u širem smislu, kao kompletan softverski paket, tj. program sa konfiguracijskim datotekama, dokumentacijom, eventualnim dodatnim programskim bibliotekama i sl.)

  1. Instalacija "binarnih" paketa
  2. Instalacija iz izvornog koda

Instalacija "binarnih" paketa (*.rpm,*.deb)

Većina MS Windows korisnika se već susrela sa ovakvim tipom instalacije. Instalirate unaprijed pripremljen program (kolokvijalno ".exe" datoteku). Na MS Windows obično uz svaki ovakav program/paket dođe i poseban instalacijski program.
GNU/Linux datom problemu prilazi na nešto drugačiji način. Instalacija programa je standardizirana i veliki broj programa možete instalirati veoma lako, koristeći alat (eng. package manager) koji dolazi uz vašu distribuciju. Najčešće ćete se sretati sa '.rpm' ili '.deb' paketima koje možete instalirati pomoću programa rpm i dpkg:

rpm -i paket.rpm
dpkg -i paket.deb

Za više detalja pogledajte dokumentaciju datih programa ( man ime_programa )

Većina "komercijalnih" Linux distribucija koristi '.rpm' sistem (rpm stoji za RedHat Package Manager, prvo korišten u istoimenoj distribuciji), a '.deb' paketi se koriste na Debian Linux-u.

Instalacija iz izvornog koda (*.tar.gz,*.tar.bz2)

(Ovakav način instaliranja softvera se preporučuje samo iskusnijim korisnicima)
Budući da je GNU/Linux otvoren sistem, softver se uglavnom isporučuje i sa izvornim kodom. Ukoliko za vašu distribuciju neki paket nije dostupan u binarnoj formi, želite do maksimuma prilagoditi dati softver svom računaru, ili iz bilo kojeg drugog razloga, možete sami pripremiti softver za instalaciju na vašem računaru. Da bi iz izvornog koda dobili izvršni (binarni) kod potrebno je da imate instaliran kompajler i linker (distribucije ove i još neke potrebne alate obično svrstavaju u kategoriju development paketi)

Nakon raspakivanja arhive sa izvornim kodom, npr.
tar xzf paket.tar.gz
ili
tar xjf paket.tar.bz2
dobićete direktorij sa datotekama koji sadrže izvorni kod.

Pakete sa izvornim kodom koji poštuju GNU standarde možete instalirati u 3 koraka:
./configure
make
make install

./configure komanda će pripremiti izvorni kod za kompajliranje, provjeriti da li imate instalirane sve potrebne programe itd.

make će kreirati binarne datoteke

make install (kao root) instalira dati program na standardnu lokaciju (/usr/local/bin)

Instalacija programa, prema distribuciji

Uputstva za pojedine programe:

Razni specijalni slučajevi:

 


Najnoviju verziju dokumentacije potrazite na sajtu start.linux.org.ba