Lilo

Mogu li se Linux i Windows nalaziti istovremeno na istom računaru?

Da! Linux se može nalaziti na istom računaru kao i Windows, na odvojenim diskovima ili na istom disku. Instaliraće se poseban program koji će vam prilikom paljenja računara omogućiti da izaberete da li želite koristiti Windows ili Linux.

Postoje dva programa koji obavljaju ovu funkciju: Lilo i Grub. Takođe postoje i grafički programi (za Linux) kojima se može povećati period čekanja prije automatskog aktiviranja prve opcije, promjena redoslijeda opcija, dodavanje, brisanje itd.

Ako želite ukloniti Lilo ili Grub sa diska, možete to učiniti iz Windowsa. Ako imate Windows 95/98/ME, napravite startnu disketu, pokrenite sistem s nje i kucajte naredbu

 fdisk /mbr
A ako imate Windows 2000/XP/2003, startujte sistem sa CDa, pokrenite "Rescue console" i kucajte naredbu
 fixmbr
Za više informacija o particijama i drugim temama pogledajte: Instalacija Linuxa

 


Najnoviju verziju dokumentacije potrazite na sajtu start.linux.org.ba