Lynx

Autor: Sadzak Adnan sadzak@excite.com

Lynx je www client (browser) koji omogućava pretraživanje iz shell-a. Mnogi će se pitati kako to radi jer su navikli da iz DOS-a to ne "fercera" i nikada to nisu koristili. E pa u Linuxu "fercera", a ja ću se potruditi da vam u kratkim crtama objasnim osnove rada u ovom zanimljivom programu.

Lynx se u shell-u pokreće istoimenom komandom 'lynx' i dodatkom odnosno imenom fajla ili web adresom.

Otvaranje fajla u trenutnom direktoriju

 # lynx ime_fajla.html
Otvaranje fajla izvan trenutnog direktorija
 # lynx /home/Vas_dir/ime_fajla.html 
Otvaranje web site-a
 # lynx http://www.server.com
Kada Lynx prikazuje HTML dokument, linkove prikazuje tzv. "bold face" (podebljanim) textom. Onaj text koji je "highlighted" (osvijetljen) je trenutno selektovani link i njega pokrećete ENTER-om. Kao što ste mogli primijetiti, Lynx ne prikazuje grafiku nego samo textove i to će nekima možda smetati.

Oni koji ne žele da surfaju bez grafike i žele izaći iz Lynx-a trebaju pritisnuti 'q' i potvrditi sa 'y'. Kombinacijom tipki 'CTRL+d' ili Shift+q (veliko 'Q') program se trenutno napušta, bez potvrđivanja.

Za one uporne kojima ne smeta to što nema grafike i žele što brže da pretražuju stranice, slijede osnovne upute :)

Setovanje home stranice

Koristeci WWW_HOME varijablu možete postaviti home stranicu, tj. stranica koja će biti učitana prilikom samog pozivanja programa.

UNIX/Linux

 export WWW_HOME=http://www.lugbih.org/

 setenv WWW_HOME http://www.lugbih.org/
VMS
 define "WWW_HOME" "http://www.lugbih.org/"

Kretanje kroz HTML dokumente

Proces pomjeranja ili kretanja kroz HTML dokumente poznat je pod nazivom "navigacija". U Lynx-u skoro sva navigacija se može raditi sa tipkama "arrow keys" (indijanske tipke :) ) i numeričkim dijelom tastature.

Numerički dio tastarure

                 +-------+-------+-------+
                 | Pocet.| /|\ |Strana |
           arrow keys |teksta |    | GORE |
                 |  7  |  8  |  9  |
      +---------+      +-------+-------+-------+
      | SELECT |      |    |    |    |
      | link /|\|      | <--- |    | ---> |
      | prije | |      |  4  |  5  |  6  |
 +---------+---------+---------+ +-------+-------+-------+ 
 | NAZAD | SELECT | PRIKAZI | | Kraj |  |  |Strana |
 |<-- prij.| link | | sel. -->| | texta |  |  | DOLE |
 | doc.  | posl.\|/| link  | |  1  | \|/ 2| 3  |
 +---------+---------+---------+ +-------+-------+-------+
+ (ili 'space')
Prikazuje sljedeću stranicu
- (ili 'b')
Prikazuje prethodnu stranicu

Ima još par komandi koje pomažu pri navigaciji kao što su to 'backspace' i 'del', koji prikazuju "history", tipka 'm' vraća na početni dokument, 'i' prikazuje index stranice ili dokumenta.

Printanje i snimanje

Pritiskom na tipku 'p' lynx će prikazati meni Print i vi onda možete da slijedite dalje opcije i uputstva.

Imate sljedeće opcije

Save to a local file
Snima dokument u vaš home direktorij u formatu u kojem je prikazan.
Mail the file to yourself
Šalje dokument kao text na vašu e-mail adresu
Print to the screen
Prikazuje cijeli dokument na monitoru. Korisno za "screen shoot-ove".
Use vt100 print sequence to print from your local terminal
Ako želite, upalite vaš printer i selektujte ovu opciju. Dokument će biti trenutno printan.

Download

Naravno kao i svaki browser, Lynx omogucava download. Download se vrši na taj način što se preko navigacijskih tipki selektuje željeni fajl odnosno link i pritisne 'd'. Zatim treba potvrditi da taj fajl želimo snimiti na disk i zadati mu put i ime pod kojim ga zelimo snimiti. Pritiskom na 'z' otkazujemo transfer podataka (download).

Pretraživanje

Dvije komande aktiviraju pretraživanje u Lynx-u, to su '/' i 's'. Kada pregledate normalan dokument koristite komandu '/' da biste našli željenu riječ odnosno frazu. Sa komandom 's' pretražujete index dokumenta odnosno stranice. Mozete koristiti i komandu 'w' nakon čega će vam se pojaviti prompt gdje možete unijeti traženu riječ, ali ja bih vam preporučio komandu '/'.

Lynx option menu

Lynx meni pokrećete pritiskom na tipku 'o'. Lynx meni sa opcijama sadrži:

Options Menu
E)ditor : pico
D)ISPLAY variable : lugbih.org:0.0
B)ookmark file : home_page
F)TP sort criteria : By Filename
P)ersonal mail address : username@server.com
S)earching type : CASE INSENSITIVE
C)haracter set : ISO Latin 1
V)I keys : OFF
e(M)acs keys : OFF
K)eypad as arrows
or Numbered links : Numbers act as arrows
U)ser mode : Advanced
L)ocal execution links : Always off

Opcije menija mijenjate pritiskom slova koje je je označeno (npr. 'E' za pokretanje Editora). Pritiskom na 'ENTER' izlazite iz menija.

Korisne komande

+
Pomjeranje na sljedeću stranicu (Page-Down)
-
Pomjeranje na prethodnu stranicu (Page-Up)
SPACE
Pomjeranje na sljedeću stranicu (Page-Down)
b
Pomjeranje na prethodnu stranicu (Page-Up)
CTRL-A
Pomjeranje na početak stranice (Home)
CTRL-E
Pomjeranje na kraj stranice (End)
#
Prelazak na toolbar ili baner dokumenta

? (ili 'h')
Pomoć
a
Dodavanje trenutnog linka u bookmark file
c
Slanje komentara vlasniku dokumenta/stranice
d
Download linka
e
Editovanje file-a
i
Prikaz indexa dokumenta
l
Lista linkova na stranici
m
Povratak na 'main screen'
o
Podesavanje opcija
p
Kopiranje u file, mail i printanje
q
Izlaz (veliko 'Q' za trenutni izlaz)
/
Pretraživanje dokumenta
s
Pretraživanje dokumenta
n
Prelazak na naredni nađeni text
v
Pregled bookmark file-a
z
Otkazivanje download-a
backspace
Prelazak na 'History Page'
=
Prikazuje informacije o dokumentu, URL-u i linku
\
Prikazuje izvorni kod (source) dokumenta
CTRL-R
Reload i refresh
CTRL-W
Refresh
;
Prikaz Lynx Trace Log-a

Ove upute će za početak biti više nego dovoljne, ali ako trebate daljnja objašnjenja vezana za text javite se na gore navedeni mail!

 


Najnoviju verziju dokumentacije potrazite na sajtu start.linux.org.ba