Naša slova na Windows particiji

Ponekad se naša slova ne prikazuju ispravno u imenima datoteka koje se nalaze na Windows particiji. Da bi ovo moglo ispravno funkcionisati, potrebno je montirati particiju sa sljedećim parametrima:
 iocharset=iso8859-2,codepage=852
Prethodno morate podesiti iso8859-2 charset u konzoli i grafičkim aplikacijama, što bi trebalo biti već podešeno ako ste prilikom instaliranja distribucije izabrali Bosanski jezik.

Ako želite da se vaše Windows particije uvijek montiraju sa ovim parametrima, otvorite datoteku /etc/fstab (morate biti root). Jedna od linija bi mogla izgledati ovako:

 /dev/hda1 /mnt/hda1 vfat umask=000 0 0
Dodajte opcije navedene ranije:
 /dev/hda1 /mnt/hda1 vfat umask=000,iocharset=iso8859-2,codepage=852 0 0
Opcija iocharset definiše character set koji se koristi na vašem sistemu (za Linux to su u principu iso-8859-* sistemi), a opcija codepage character set kojim je zapisana sama particija. Windows 9x koristi stare DOS kodne stranice (850 - zapadnoevropska, 852 - istočnoevropska itd.). U slučaju NTFSa znakovi su kodirani koristeći Unicode (UTF-8), a kako je ovo charset koji interno koriste Linux filesystemi, nije potrebno davati nikakve posebne opcije.

iocharset i codepage se mogu koristiti i sa SMB filesystemima.

 


Najnoviju verziju dokumentacije potrazite na sajtu start.linux.org.ba