Quake3

Kako instalirati Quake III Arena na Linuxu?

Downloadujte posljednji point release na adresi: ftp://ftp.idsoftware.com/idstuff/quake3/linux

Nemojte downloadovati demo! Demo se ne može "pretvoriti" u punu verziju, dakle potreban je fajl koji se zove linuxq3apoint-*

Pokrenite ovaj program tako što ćete kliknuti na njega. Preporučujem da to radite kao root korisnik, jer će u suprotnom Quake biti instaliran u home direktorij trenutnog korisnika.

Ako imate Quake III Arena CD, ubacite ga kada installer to zatraži.

Ako već imate instaliran Q3A pod Windowsom, samo završite instalaciju. Nakon toga, nađite u vašoj Windows instalaciji Quakea fajl pod imenom pak0.pk3 i kopirajte ga u direktorij baseq3 vaše Linux instalacije (ako ste instalirali kao root, to je /usr/local/games/quake3/baseq3/). Dakle, naredba će izgledati otprilike ovako:

 cp /mnt/windows/Program\ Files/Quake\ III\ Arena/baseq3/pak0.pk3 /usr/local/games/quake3/baseq3/
Želite li kopirati cd-key sa vaše Windows instalacije? Ništa lakše - kopirajte fajl q3key koji se nalazi u istom direktoriju. Kada idući put pokrenete Quake biće registrovan.

Quake III Arena bi trebao biti postavljen u meni, a pokreće se naredbom quake3 ili quake3-smp (za višeprocesorske mašine ili Pentium 4 sa hyperthreadingom).

Za više informacija, pročitajte fajl koji se zove README-linux.txt u direktoriju /usr/local/games/quake3/

 


Najnoviju verziju dokumentacije potrazite na sajtu start.linux.org.ba