Rječnik

Na ovoj stranici bi trebao biti riječnik pojmova s kojima se korisnik Linuxa često susreće, i čije značenje bi svaki korisnik trebao poznavati.

distribucija - skup sistemskog i aplikativnog softvera koji je (više ili manje) spreman za instalaciju na računar bez instaliranog operativnog sistema

GNU - skraćenica od GNU's Not Unix, pokret koji ima za cilj stvaranje slobodnog operativnog sistema - više informacija [http://www.gnu.org/home.bs.html].

kernel - jezgro operativnog sistema - softver koji posreduje u komunikaciji između hardvera i ostatka softvera ... Linux ima istoimeni kernel. Tvorac Linux kernela je Linus Torvalds. Mnogo ljudi smatra da je Linux operativni sistem pravilinije zvati GNU/Linux čime bi se odala počast GNU projektu bez kojeg sam linux kernel ne bi imao baš veliku upotrebnu vrijednost.

man - komanda za prikazivanje elektronskog priručnika priručnika (jednostavna sintaksa: man <ime_komande>, za više informacija u shellu kucajte "man man")

mountiranje, montiranje, mount - 1. prijavljivanje datotečnog sistema operativnom sistemu (Windows i manji broj Linux distribucija ovaj posao odrađuju automatski), npr. prije korištenja diskete, cd-a ili nekog drugog medija potrebno ga je prijaviti, a prije prestanka korištenja potrebno je odjaviti datotečni sistem; 2. mount, naredba za prijavljivanje sistema ("man mount" za više informacija)

RTFM - skraćenica za "Read The Fucking Manual" (pročitaj j***ni priručnik), čest odgovor na glupa pitanja (pitanja čiji se odgovor nalazi u priručniku) kada se pita na nekoj stranoj newsgrupi, ili forumu; rijetko ćete ovaj odgovor dobiti na bosanskim stranicama (jer smo mi Bosanci, dobri u duši ;)))

unmountiranje, demontiranje, umount - 1. odjavljivanje datotečnog sistema (poslije završetka korisštenja), vidi "mount"; 2. naredba za odjavljivanje datotečnog sistema

x, xwindows - ime najpopularnijeg sistema za prikaz grafičkog sučelja na Linuxu (za razliku od Windowsa, grafičko sučelje kod Linuxa nije neizostavni dio operativnog sistema)

 


Najnoviju verziju dokumentacije potrazite na sajtu start.linux.org.ba