Update Mandrake Community

Kako updatovati Mandrakelinux Community?

Nakon što instalirate sve update, vaša distribucija bi trebala biti updatovana na nivo Mandrakelinux Official. Sada možete koristiti applet za update u Mandrake Kontrolnom centru ili alternativno uradite ovo:

 


Najnoviju verziju dokumentacije potrazite na sajtu start.linux.org.ba