Usb-stick/mp3 player

Kao što sam naslov kaže ovaj howto će objasniti šta je
potrebno da bi se mp3player/usbstick priključi na linux-u.

Šta je potrebno ?
Malo igre sa kernelom 2.6.8.1 i ono što je nabitnije kod linux-a i svih novih stvari ..strpljenje :)

Kao kod svakog novog hardware potrebno je nešto unaprijed znati o samom
mp3player/usbstick-u i naravno na koji način USB razgovara sa kernelom.
Takođe bi bilo poželjno da znate koji FS ( trenutno ) koristi vaš USBstick/player...kod mene je
default msdos ( za linux ) i FAT za windows tako da vam savjetujem da pročitate manual koji je
došao sa vašim USB-stick/mp3.

Hajde da se bacimo na posao...
Da bi smo uopšte koristi USB potrebno je da saznamo koji driver je potreban za sam USB.
To će mo naći u dmesg ili sa lspci komandom. Na primjer : ja imam 2 usb mjesta na glavnoj ploči
stoga moj dmesg izgleda ovako:
sahbaz@utopia sahbaz $ dmesg | grep USB
USB Universal Host Controller Interface driver v2.2
uhci_hcd 0000:00:07.2: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller
uhci_hcd 0000:00:07.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
hub 1-0:1.0: USB hub found
uhci_hcd 0000:00:07.3: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (#2)

ili

sahbaz@utopia sahbaz $ lspci -v | grep USB

00:07.2 USB Controller: VIA Technologies, Inc. USB (rev 1a) (prog-if 00 [UHCI])
Subsystem: VIA Technologies, Inc. USB Controller
00:07.3 USB Controller: VIA Technologies, Inc. USB (rev 1a) (prog-if 00 [UHCI])
Subsystem: VIA Technologies, Inc. USB Controller

Iz ovoga vidimo da nam je potreban UHCI driver u kernelu za core USB-a.
Takođe će nam trebati driver za massstorage i SCSI driver ...

Kernel dio posla ( modul verzija ):

Ukucajte sljedeće komande:
cd /usr/src/linux
make menuconfig
I to odaberite:

Device Drivers --->SCSI device support --->
<M > SCSI disk support

zatim

USB support --->
<M > UHCI HCD (most Intel and VIA) support
<M > USB Mass Storage support

i finalno

File systems --->DOS/FAT/NT Filesystems --->
<M > MSDOS fs support
<M > VFAT (Windows-95) fs support

Kad ste sve ovo odabrali sačuvajte promjene i onda kucajte sljedeće:
make modules i poslije toga
make modules_install

Nadam se da je sve prošlo OK do sada i vrijeme je da pozovemo sve te module. Kucajte sljedeće ( kao root ):
modprobe usb-storage
modprobe vfat
modprobe msdos
modprobe usb-uhci
modprobe sd_mod

Priključite svoj Usb-stick i kucajte dmesg...
trebali li bi ta vidite nešto poput ovoga:

usb 1-2: new full speed USB device using address 3

scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices

 Vendor:      Model:          Rev:  
Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 02
USB Mass Storage device found at 3
SCSI device sda: 252509 512-byte hdwr sectors (129 MB)
sda: assuming Write Enabled
sda: assuming drive cache: write through
 /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0: p1
Attached scsi removable disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0

To znači da je hardware prepoznat i ostaje nam samo da ga postavimo ( mount ) u sistemu.
Vaš novi hardware će biti pod /dev/sda1 ili ako već imate neki scsi
onda će biti /dev/sdb1 itd...
Prvo napravite mjesto gdje će te ga stavit USB npr...
mkdir /mnt/usb
onda kao root
mount -t msdos /dev/sda1 /mnt/usb ( ili msdos ili vfat )
Da potvrdimo da je USB tu kucamo sljedeće:
df -h
i vidjeće te nešto poput ovoga:
sahbaz@utopia sahbaz # df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/hda3 6.0G 4.9G 1.1G 82% /
/dev/hda4 68G 66G 2.8G 97% /home
none 252M 0 252M 0% /dev/shm
/dev/sda1 123M 37M 87M 30% /mnt/usb
Za nas je bitan ovaj zadnji red...
Stime smo završili naš mali projekt.

Nadam se da će vam ovo dobro doći...

Tekst napisao
Adis Beglerović

 


Najnoviju verziju dokumentacije potrazite na sajtu start.linux.org.ba