Web design

Web design alati i programi:

Članci:

Pitanja i odgovori

U konfiguraciji Apache web servera može se naći linija koja glasi

 SetDefaultCharset iso-8859-1
Neki browseri daju veći prioritet ovom polju u HTTP headeru u odnosu na odgovarajući HTML tag, a neki manji. Za ispravan rad u svim browserima potrebno je izbaciti ovaj parametar, dakle
 # SetDefaultCharset iso-8859-1
U tom slučaju će za sve browsere biti mjerodavno ono što je dato u samom HTMLu. Istina, neki nepropisno kodirani sajtovi ne sadrže odgovarajući tag
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
pa će kao posljedica toga možda prestati prikazivati naša slova. Ovakve stranice trebaju biti popravljene.

 


Najnoviju verziju dokumentacije potrazite na sajtu start.linux.org.ba