Zašto open-source?

Osnovna ideja "open source" je veoma jednostavna. Kada osobe (programeri) mogu da čitaju, distribuiraju i mjenjaju izvorni kôd aplikacije, ta aplikacija evoluira (napreduje). Korisnici je poboljšavaju, prilagođavaju i popravljaju greške. I ovo se dešava nevjerovatnom brzinom u odnosu na rad i razvitak zatvorene aplikacije u čiji uvid ima samo nekolicina ljudi. Da navedemo primjere najpopularnijeg softvera koji je stvoren kao "open source":

Operativni sistemi

Internet

TCP/IP, DNS, SSL i e-mail serveri su posebno interesantni ne samo zbog toga što su nevjerovatno stabilni i prilagodljivi, nego i zbog toga što ni jedan komercijalni produkt nije bio u stanju da totalno zamjeni bilo koju od već pomenutih aplikacija.

Alati za programiranje

Postoje na stotine i hiljade raznih open-source aplikacija koje korisnici i preduzeća trebaju i još više ih se stvara svaki dan. Zašto? Kad ljudi shvate ideju "open source" mnogi žele da nauče da koriste, razvijaju i naprave svoje open source aplikacije, da ih dijele sa drugim ljudima ili da zarade novac stvarajući aplikacije i dajući podršku svojim korisnicima - kupcima.

 


Najnoviju verziju dokumentacije potrazite na sajtu start.linux.org.ba